Nettopp fordi vi er et lite og effektivt selskap,
kan vi tilpasse vår forretningsførsel for ditt boligsammenslutning!


Oslo & Akershus Forretningsførsel utfører forretningsførsel og eiendomsforvaltning for
alle typer boligsameier, boligselskaper, borettslag og næringseiendommer.
Vi utfører også rene regnskapsoppdrag for utleieeiendommer/eiendomsselskaper.

OAE er et lite selskap, med stor nærhet til alle klienter. 

Ikon tjenester

VI TILBYR 

 • Forretningsførsel for nyetablerte boligselskap/sameier, også kontor og utleie
 • Konstituering av nye boligsameier, bistand og tilrettelegging.
 • Forretningsførsel og daglig ledelse for mindre bygårder.
 • Utleie av bygårder.
Ikon tjenester

FORVALTNING AV BOLIGSELSKAP

 • Forvaltning av boligselskapets driftsmidler.
 • Eventuelle låneopptak.
 • Regnskapsførsel og forsikringssaker.
 • Oppfølging av forsikringssaker.
 • Utvikling og endring av vedtekter.
 • Forslag til trivselsregler og andre praktiske oppgaver knyttet til den daglige driften.
Ikon tjenester

FORRETNINGSFØRSEL

 • Innkreving av fellesutgifter.
 • Betaling av boligselskapets løpende utgifter. Herunder også lønn og arbeidsgiveravgifter for selskapets ansatte.
 • Regnskapsførsel og rapportering
 • Ligningsoppgaver og myndighets-
  rapportering.
 • Utsendelse av opplysninger i forbindelse med salg av seksjoner/andeler og registrering av eierskifter.
Ikon tjenester

UTLEIE AV BYGÅRDER

Vi tar på oss oppdrag om utleie av leiligheter og næringslokaler og representerer da eier som utleier. Vi besørger kontrakter, innkreving av leie og oppfølging av gården.
Herunder betaling av alle løpende utgifter for gården, som strøm, forsikringer, kommunale avgifter og vaktmestertjenester. I tilegg besørge formidling av vedlikeholdstjenester
og øvrig drift av gården.

Ikon tjenester

ÅRSMØTER

Vi utarbeider forslag til formell årsrapport og oppdaterer denne i forkant av de årlige årsmøtene. Fastsettelse av årsmøte dato iht. krav i vedtektene, innkalling av saker til behandling, utsendelse av innkalling og protokoll.

Ikon tjenester

STYREKOMPETANSE

Vi har løpende kontakt med styreleder eller andre styremedlemmer. Rådgivning og samtalepartner for nye styremedlemmer.


Piktogran OAE

OAE AS er et lite og effektivt selskap

Våre tjenester utføres i nært samarbeid med eiere eller boligselskapets styre. Styret er vår oppdragsgiver og vi har derfor et nært og effektivt samarbeid med styreleder.  All saksbehandling går elektronisk, men vi imøteser telefonhenvendelser for effektiv håndtering av problemstillinger som kan oppstå i det daglige.

Oslo & Akershus Forretningsførsel AS besørger effektiv fakturabehandling for boligselskapet og fører daglig kontroll med både betalingsstrømmen og likviditeten i selskapet/sameiet.
Vi har tilknyttet autoriserte regnskapsførere, og har et nært samarbeid med flere autoriserte revisorer som utfører tjenester for boligselskaper.


Kontakt oss

Ta gjerne kontakt for orientering om våre tjenester og priser.

Telefon i kontortiden: 24 02 22 40
Vår e-post er:  post@oae.no